Biển số đấu giá có được bán không? Người mua biển số đấu giá có được phép bán lại?

Viết bởi Linh Nguyễn
Thứ Tue,
23/01/2024

Biển số trúng đấu giá có bán được không?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 73/2022/QH15, người trúng biển số đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thừa kế biển số xe ô tô đã trúng đấu giá trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế chiếc xe ô tô có gắn với biển số trúng đấu giá đó.

Biển số đấu giá có được bán không? Người mua biển số đấu giá có được phép bán lại?

Tinh thần này cũng được thể hiện tại Điều 28 Thông tư 24/2023/TT-BCA về thủ tục đăng ký với người trúng đấu giá biển số xe như sau:

Thủ tục đăng ký xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô.
Thủ tục đăng ký xe trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số xe trúng đấu giá.
Thủ tục đăng ký xe trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá.
 Như vậy, chỉ được phép bán biển số kèm xe đã đăng ký biển số của người trúng đấu giá. Không được phép bán biển số rời như nhiều người vẫn nghĩ.

 

Người mua biển số trúng đấu giá có được phép bán lại?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, từ ngày 15/8/2023, biển số cấp cho xe sẽ được coi là biển số định danh của chủ xe đó và được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Vì vậy, nếu mua biển số trúng đấu giá (kèm theo xe) thì biển số đấu giá đó sẽ gắn liền với mã số định danh của cá nhân, tổ chức mua biển số đó.

Biển số đấu giá có được bán không? Người mua biển số đấu giá có được phép bán lại?

Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là: Anh A thắng đấu giá biển 51K888.66, muốn bán cho anh B thì anh A phải tiến hành đăng ký biển 51K888.66 cho một chiếc xe thuộc quyền sở hữu của mình. Sau đó bán xe kèm biển cho anh B. Anh B làm thủ tục định danh biển số đấu giá vừa mua và có thể gắn biển số đấu giá cho bất kỳ chiếc xe nào thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, anh B chỉ được phép bán xe, không được bán biển số đấu giá đã mua.

Nói cách khác, người mua xe kèm biển số trúng đấu giá chỉ được phép bán lại xe, không được phép bán lại biển số cho người tiếp theo. Nếu bán xe cho người khác và chưa có xe khác để gắn biển số đấu giá đã mua thì cơ quan Công An sẽ lưu giữ biển số đấu giá đó trong thời hạn 05 năm.

Trong thời gian 05 năm, người mua biển trúng đấu giá mua xe khác thì có thể đăng ký xe với biển số trúng đấu giá đang lưu giữ tại Công An.
Hết thời hạn 05 năm, nếu người mua không đăng ký biển số trúng đấu giá cho xe khác sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp cho người khác.
Từ thực tế này cho thấy, biển số đẹp không phải một kênh đầu tư. Nếu có nhu cầu, bạn có thể đấu giá hoặc mua lại để sử dụng. Biển số trúng đấu giá sẽ được định danh và gắn với người mua suốt đời, không được bán và chuyển nhượng lại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo