Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024

Viết bởi Linh Nguyễn
Thứ Thu,
18/01/2024

Theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ 1/2/2024, biểu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện cụ thể như sau:

Ô tô con chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh có mức phí thấp nhất là 130.000 đồng/tháng. Từ năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí), mức thu phí sẽ 92% mức phí của 1 tháng trong năm đầu tiên. Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng ở năm đầu tiên, cụ thể:

Thời gian tính phí theo Biểu phí nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước sẽ phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

Đối với ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ ô tô của lực lượng quốc phòng, công an), thời điểm tính phí sử dụng đường bộ tính từ ngày phương tiện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định đối với ô tô đăng kiểm lần đầu. Đối với xe ô tô cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân hoặc từ cá nhân sang tổ chức, mức thu phí tính từ ngày chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký mới của xe ô tô.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô. Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo