Những điểm mới về việc học, thi và sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6/2024

Viết bởi Linh Nguyễn
Thứ Sat,
01/06/2024

Việc học, thi và sử dụng giấy phép lái xe ô tô sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/6/2024. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý:

Những điểm mới về việc học, thi và sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6/2024

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo